Jaarverslag 2021

Voorwoord

Een van de mooiste taken van Beeld en Geluid is het voor de eeuwigheid bewaren van al het bijzondere wat ons land aan bewegend beeld en zinderend geluid voortbrengt. Daarmee kunnen generaties na ons zien hoe ons leven van nu was.

In 2021 bestond dat leven in beeld nog steeds uit mensen met een mondkap. Corona was voor het tweede jaar op rij dominant aanwezig. Maar Beeld en Geluid zou Beeld en Geluid niet zijn als zij van het eerste jaar met corona niet had geleerd om daar op een goede manier mee om te gaan. Tegenslagen omzetten in een positieve weg vooruit is waar wij goed in zijn. Ons beste been voor en onze sterkste schouder eronder is ons devies. Dus ook in 2021.

Onze missie is om ieders leven in media te versterken. Die missie hebben we het afgelopen jaar in alles laten terugkomen. We werkten meer dan ooit samen met allerlei partners. Daarnaast droegen we op onze eigen wijze bij aan belangrijke internationale en nationale onderzoeken over media en de invloed op ons leven en vierden we groots wat die media voor ons betekenen. Zo waren we de motor achter 70 Jaar Televisie en de Dutch Media Week. We droegen bij aan het Netwerk Mediawijsheid, de Alliantie Digitaal Samenleven, Podiumkunst.net en vele bijeenkomsten over verleden, heden en toekomst van de media.

We bouwden óók aan onze eigen toekomst. Zo legden we het afgelopen jaar de basis voor de fusie met Muziekweb, het grootste publieke muziekplatform van Europa gericht op de openbare bibliotheek. We maakten ons sterk voor vrije onafhankelijke journalistiek vanuit onze unieke locatie in Den Haag. We lieten van ons horen en zien met de vele samenwerkingspartners online en, wanneer het kon, fysiek. In Hilversum bouwden we onverdroten door aan ons nieuwe spraakmakende Mediamuseum dat wij in het najaar van 2022 hopen te openen.

Het jaar 2021 was af en toe flink doorbijten voor iedereen. Corona trok een wissel die niemand voor mogelijk hield. Maar onze mensen hebben nooit bij de pakken neergezeten. In dit jaarverslag kunt u lezen wat dat betekende. Ik ben iedereen dankbaar die ons heeft geholpen om er het afgelopen jaar het beste van te maken. Van onze Raad van Toezicht, medewerkers, vrijwilligers, de verschillende ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot alle partners en anderen van buiten die ervoor zorgden dat Beeld en Geluid een betrouwbare en inspirerende gids en verbinder voor iedere gebruiker kon zijn in moeilijke tijden.

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Algemeen directeur