Jaarverslag 2021

Vergelijkende cijfers

In dit financieel jaarverslag zijn ter vergelijk de cijfers van de door het ministerie van OCW goedgekeurde begroting voor het jaar 2021 opgenomen en de realisatiecijfers 2020.