Jaarverslag 2021

WNT-verantwoording 2021

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen

(in euro's)

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Functiegegevens

Algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1-1 t/m 31-12

Deeltijdfactor in fte

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

188.536

Beloningen betaalbaar op termijn

19.104

Subtotaal

207.640

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

209.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

nvt

Bezoldiging

207.640

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2020 (in fte)

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

184.972

Beloningen betaalbaar op termijn

15.407

Subtotaal

200.379

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

Bezoldiging

200.379

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)

(in euro's)

Onno Hoes

Karin de Groot

Bert Huisjes

Julia Noordegraaf

Hedwig Saam

Functie

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde benoeming in 2021

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 14-02

1-1 t/m 01-04

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging

Beloning

8.004

1.154

5.436

4.680

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

31.350

2.577

5.267

20.900

20.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale beloning

8.004

1.154

5.436

4.680

Gegevens 2020

Aanvang en einde benoeming in 2020

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging

Beloning

8.004

4.680

10.116

5.436

5.204

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

30.150

20.100

20.100

20.100

20.100

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)

(in euro's)

Najima Khan

Momet Abas

Jenny Puzelik

Mieke Pigeaud

Functie

Lid

Lid

Aanvang en einde benoeming in 2021

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-04 t/m 31-12

n.v.t.

Bezoldiging

Beloning

5.436

5.436

3.510

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

20.900

20.900

15.747

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale beloning

5.436

5.436

3.510

Gegevens 2020

Aanvang en einde benoeming in 2020

25-6 t/m 31-12

8-12 t/m 31-12

n.v.t.

1-1 t/m 7-12

Bezoldiging

Beloning

2.642

343

5.101

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

10.408

1.267

18.778

De heer Arendo Joustra ontvangt op eigen verzoek geen vergoeding.

De vergoeding die de heer Bert Huisjes heeft ontvangen in 2020 is inclusief de vergoeding voor het jaar 2019.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.

Er zijn in 2021 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.